Hoppa till sidans innehåll

Klubben

12 FEB 2017 13:05
Magistern, Magistern! Pojken viftade ivrigt med handen. Nu skulle han säga det. Lektionen i den lilla byskolan hade just börjat. Vedkaminen susade fridfullt och spred värme. Barnen hade tagit plats i sina trånga träbänkar och plockat fram skrivböcke
  • Skapad: 12 FEB 2017 13:05

- Kan inte magistern starta en idrottsförening för oss? Föga anade väl den elvaårige skolpojken i sin urvuxna hemstickade tröja vad han satte igång med de orden. Året var 1948, pojken hette Kurt Thorsell och magistern ifråga var Lars Agebjörn. Idag 51 år senare, är det ingen överdrift att påstå att den förening, som blev resultatet, har hållit liv i en hel bygd, gett flera generationer ungdomar meningsfull fritid på landsbygden och förmått skapa attraktiva alternativ till storstads och drogkultur.

Föreningens namn är IK Tuna Södra och i år är det 50 år sedan den formellt bildades. Den 10:e november 1949 inregistrerades den. Medlemsavgiften var 2 kronor för ett år. Samma år skrev Lars Agebjörn en ansökan till kommunstyrelsen i Tuna om ett kommunalt bidrag till att ställa i ordning en fotbollsplan. Men det blev nej från kommunen. Den ende som talade för förslaget var Lennart Nilsson i Molid, som satt med i den värda församlingen för första året.

- Men jag har aldrig blivit så nerklubbad varken förr eller senare, jag fick ingen med mig. Det argument som fällde utslaget var att "Vi gör ungdomarna en björntjänst om vi ger dem bidrag till en plan så nära Tuna". Med eller utan bidrag kom dock arbetet på att göra i ordning enfotbollsplan igång. I grusgropen vid Sandshult straxt söder om Flohult bröts stubbar och planades mark. Lars Agebjörn tog i sitt eget namn ett banklån på 6000 kronor för att kunna hyra en caterpiller. Han tycks också ha fungerat som ordförande, kassör och föreningens alltiallo. I den första styrelsen fanns också Gustav Myrén, Elis Nilsson, Erik Thorsell, Alvar Dahlgren, Ingemar Karlsson och Sven Thorsell.

I väntan på att en plan skulle bli färdig spelades fotboll på åkern i Sandshult på andra sidan vägen. Här fanns bland de första spelarna Lennart Nilsson, Gösta Bergvall, Elis Nilsson och Thure Myrén. Ett juniorlag startades med Erik Thorsell som ledare, någon tränare fanns inte, inte heller sådana petitesser som fotbollsskor och särskilda dräkter, man spelade i vad man hade.

1952 förnyades styrelsen och ordförande blev Werner Klingstedt med Helmer Karlsson som kassör. Medlemsavgiften höjdes drastiskt till 4 kronor, för ungdomar under 16 år var det fortfarande 2 kronor. Planerna på att göra en plan i Sandshults grusgrop övergavs och lånet på de 6000 kronor var föreningen inte intresserad av att ta hand om. Lars Agebjörn fortsatte att i egen regi ordna julfester varje år och dra in pengar till sitt lån. Under tiden undersöktes möjligheterna att ställa i ordning en plan närmare Ishult. Hökenäs på Kvarnäs fanns bland förslagen men så småningom fastnade man för Ljungby, ett litet torpställe under Hökfors.

Här ligger den s.k. Lättstugan uppkallad efter den kloka gumman Lätt. 29 april 1952 får styrelsen i uppdrag att ordna med planfrågan Werner Klingstedt och Helmer Karlsson får i uppdrag att prata med markägare och arrendator. Den 6:e juli utökas plankommiten med Gustaf Karlsson (Snippen), Lennart Nilsson, Rudolf Nilsson och Göran Johnson. Hösten 1952 började man köra fyllnadsmaterial till det som skulle bli fotbollsplanen Ljungvallen. Sommaren 1953 sprängdes och planades marken ut. Vägförvaltningen bidrog med lastbil och en karl. Nu gick det också att få ett kommunalt bidrag på 3000 kronor till hyra av en caterpillar. Pengarna räckte dock inte. Många frivilliga arbetstimmar blev snabbt intecknade.

Sommaren 1954 såddes planen in. Samma år köpte klubben en gräsklippare för 100 kronor. Ett år senare, den 12:e juni 1955 var planen klar för invigning. Det skedde med pompa och ståt, på programmet stod bl.a. gymnastikuppvisning av Nässjö arbetare-kommuns ungdomar, diplomutdelning och en invigningsmatch mot Oskarshamns AIK. IK Tuna Södra förlorade med 5-2 inför ca. 700 åskådare. Äntligen hade man en egen plan att spela på, vi hade i flera år fått hyra plan hos IFK Tuna eller Krokstorps IF.

Nästa stora satsning gällde ett omklädningsrum. Nu fick traktens folk ställa upp igen. En timmerinsamling startades, bidrag kom också från Kommun och Riksidrottsförbundet. 1957 var bygget klart att invigas.

Under tiden spelades fotboll i Misterhultsgruppen div. 7 gärdsgårdsserien. Framgångarna var skiftande. det var inte alltid så lätt att få ihop lag. Men några stora barnkullar i trakten borgade för basen i laget. Pojkarna Thorsell, pojkarna Karlsson i Sandmon och två grabbar från Väderum utgjorde en stomme. Som en av de första lagledarna nämns Helge Jonsson och nu började det också bli stil på träningen, med regelbunden träning en gång i veckan. Det startades också pokalmatcher med en vandringspokal, som bl.a. Krokstorp, Mörtfors, Fårbo och Hjorted fick vara med och slåss om.

Men det var inte bara fotboll på programmet. Orientering och skidor, friidrott och bandy var sportgrenar där IK Tuna Södra var i högsta grad aktiva. Ett bandylag fanns med i seriespel några säsonger i slutet på 50 –talet och i början på 60-talet.Glada orienterare klämde ihop sig på Helge Jonssons lastbilsflak och for iväg på tävlingar i bl.a. Krokstorp och Oskarshamn.

Stora skidtävlingar ordnades i Flohult, bl.a. Flohultsstafetten, där Åbro skänkte ett vandringspris. Att aktiviteten var hög vittnar bl.a. ett klubbmästerskap i skidor om. Till tävlingen anmäldes 52 deltagare, trots att klubben bara hade 50 medlemmar. Ja, skidtävlingarna hade även internationella inslag. Vem minns inte den glade engelsman som inhandlade ett par skidor i Rulles affär och ställde upp i en tävling? Han kom aldrig i mål men återfanns så småningom med två sönderbrutna skidor och en trasig stav.

I annalerna rapporteras också om regelbunden gymnastikverksamhet och om en bordtennissektion. Ekonomin var ett ständigt bekymmer. Logdanser ordnades i Väderrum, Mantebo, Molid, Klämmestorp, Stjärneberg och på Dahlgrens loge i Sandshult. Dansfester i Sjövik var också ett sätt att få in pengar. Ett gott netto på en fest kunde sluta på 925 kronor. Midsommarfester och Valborgsmässofester samt Trettondagsbal och Skärtorsdagsfest har och är fortfarande till viss del en återkommande tradition. Därtill kommer Luciafirande i Sjövik.

Så kom 60-talet, medlemstalet dalar sakta neråt. 1961 väljs Bengt Johnson in i styrelsen.
- Jag minns att det var svårt att engagera folk till olika poster i klubben, själv var jag aktiv i pojklaget och hade inte Rudolf Nilsson eller som vi alla valt att säga "Rulle" med god hjälp av Lars Agebjörn hjälpt oss med skjuts till matcherna hade nog inte Tuna Södra funnits idag, dom fungerade även som lagledare och allt i allo för oss småpojkar.

Det var "Rulle" som kom på idén att Bengt Johnson skulle väljas till fotbollskassör.
- Detta var den inledande faktorn till mitt engagemang i denna fina klubb, det har varit och är fortfarande mycket fostrande och jag hoppas att den anda av idealitet som "Rulle" lärde mig skall genomsyra många generationer i framtiden. Visst var man besviken på de spelare som lagt skorna på den s.k. hyllan att dom inte kunde engagera sig som ledare. Men vi fick till slut åter snurr på verksamheten med god hjälp av den legendariske Egon Alexandersson som lyckades få hit ett gäng Mönsteråsgrabbar och det blev bra fart på fotbollen igen. 1964 köpte klubben in den kiosk som stod vid vägskälet mot Kristdala och som ägdes av Lisa Johansson och gick under namnet "Kalle Gipps kiosk". Den fraktades på två timmerstockar, dragen efter Lennart Dolks lastbil till Ljungvallen.

1971 samlas föreningen till krismöte i Flohults Skola. Vi har inte spelare till ett seniorlag och det ser mycket besvärande ut.
- Jag vill påstå att fotbollen hängde på en mycket skör tråd vid det här tillfället. Åke Karlsson Dunsjönäs lovade att han skulle försöka att få några korpspelare från Vimmerby att börja spela för oss. Han fick en vecka på sig, sen kom det förlösande telefonsamtalet. Åke hade lyckats värva Lars-Inge Gren, Karl-Sören Fast, Peter Jakobsson, Lennart Sand och Göran (Pumpen) Jonsson. Dom följdes senare av Bert Danielsson, Jörgen Isaksson m.fl. Efter detta tog det fart ordentligt i IK Tuna Södra. 50-talets tradition att ordna fester i Sjövik återupptogs, initiativtagare till detta var Sven Svensson och Bengt Johnson.

1972 bildades en damklubb och 1973 startade vi upp med ett B-lag. B-lag hade inte funnits med någon större regelbundenhet tidigare. Rapporter om pimpeltävlingar och cykellopp förekommer. Flera medlemmar i föreningen ställer upp i långdistanslopp. Internationellt har IK Tuna Södra representerats av Ingrid och Rudolf Nilsson som varit och sprungit i snart sagt varenda världsdel. Sören Henriksson och Bengt Johnson får i uppdrag att utforma vårt klubbmärke.

8:e februari 1973 tillsätts en arbetsgrupp för upprustning av omklädningsrummen. Ove Larsson, Bengt Johnsonoch Sören Henriksson väljs för uppdraget. 1:e maj 1974 sker byggstart och ansvarig för bygget är Evert Johansson som till sin hjälp har en stor skara medlemmar som gör en stor ideell insats, kostnaden blir cirka 30,000 kronor. Efter ett rekordsnabbt bygge invigs de nya omklädningsrummen den 28:e juli. Lagom till detta överlämnar Damklubben en fana med klubbens klubbmärke på. Samma år skänker Sören Henriksson en fin malmklocka som skall gå till en förtjänt medlem i form av ett vandringspris. Detta året blir Lasse Oscarsson tränare i klubben, den första tränare som på ett organiserat sätt leder träningen.

1975 i Påskhelgen besökte Svenska Fotbollsförbundets nuvarande ordförande Lars-Åke Lagrell klubben under en heldag, där fick vi mycket värdefull information och idéer i det fortsatta utvecklandet av IK Tuna Södra.

I januari samma år förvärvades Sjövik.Ove Larsson och Rune Klingstedt "tar på sig uppdraget" efter att vi i ett par års tid ältat denna fråga från och till. För 500 kr var lokalen vår. Renoveringen startade och i en första renoveringsetapp rustades den stora salen, samt att hela taket fick bytas ut. Vi startade under våren 1976 och den 27:e november invigdes åter ett projekt med "Södras signum".

Noteras kan att för att våga denna satsning behövdes kommunala pengar. Vi blev kallade till kommunalrådet Nils Falk i Oskarshamn, det var Ove Larsson, Bengt Johnson samt Sören Henriksson. Vi kom väl förberedda och särskilt Sören som hade förberett sig särskilt väl i skrivelser. Vi blev väl bemötta men var beredda på en hård dust. Vi hade bara nämnt något ur det vi hade med oss när "Nisse" sa att pojkarna inte var här för att prata strunt utan att få beviljat ett anslag, han slår klubban i bordet och till allas vår häpnad och lycka hade vi fått det stöd vi så väl behövde. Normalt är väl att man går ut på lokal och firar en så stor händelse. Men vi nöjde oss med en varmkorv och festis vid någon av stadens gatukök. Nu kom motionsdanser och danskurser igång i Sjövik. Söndagskvällar var det gammaldans. En omtyckt aktivitet som dessutom hjälpte upp ekonomin

1979 var det så dags för en storsatsning på Sjövik, en total-renovering av hela huset. Efter långa förberedelser där Bertil Krönmark hade upprättat ritningar var det så dags för byggherren Ove Larsson att formera styrkorna d.v.s. de frivilliga krafter som återigen ställde upp för förening och bygd, bygget gick väldigt bra. Bertil Krönmark var den som betydde mycket för oss i kontakten med statliga och kommunala myndigheter, jag minns hur han kunde ringa sent på kvällen och bad mig komma hem till honom, jag behöver dina uppgifter sade han. Vi skrev om och ändrade i de handlingar som förelåg, detta upprepades många gånger. Han visste hur man gjorde för att få ut det mesta möjliga ur bidragsdjungeln. Hans enorma noggrannhet satte stor prägel samt en genuin känsla för det han åtagit sig. Vi kan inte vara nog tacksamma för hans arbete.

Totalkostnaden kom att lyda på 341,208 kr. 230,500 kr bidrog staten med och kommunen med 115,000 kr. Det blev faktiskt ett litet netto över, som användes till inventarier. Efter 1 496 frivilliga arbetstimmar står Sjövik klart för invigning. Den 9:e december invigningstalar kommunalrådet Bengt Christersson inför ett fullsatt Sjövik. Vi var stolta som tuppar denna dag, men jag förundras ännu idag hur i sjutton vi orkade. Sjövikskommittén bestod detta viktiga år av Sören Henriksson, Bengt Johnson, Örjan Wolff, Bertil Karlsson, Bengt Andersson och Siv Svensson (numera Kronståhl). Åren 1979 och 1980 hålls gemensamma träningsläger med IF Ariel för våra yngsta fotbollsspelare.

1983 startas det Revy i klubbens regi, mer om detta på speciell plats. Samma år tas de första kontakterna om en träningsplan vid Ljungvallen. Den 4:e februari är arrendeavtalet klart och byggandet av en träningsplan kan nu börja. Återigen går detta bygge mycket snabbt. Med maskinell hjälp står den elbelysta planen färdig för invigning den 28:e november. Maria-Therese Svensson gör första avsparken tillsammans med Rudolf Nilsson under invigningen.

1987 vinner A-laget för första gången serien och avancerar till div 5.  Det blir två säsonger innan laget lite snöpligt ramlar ur serien. 1988 startas flicklag och under god ledning av Anna Karlsson och Carina Larsson vinner dom serien ett par år, sedermera tillsammans med Krokstorp IF. Laget deltog 1993 i Gothia Cup som är världens största ungdomsturnering i fotboll.

1:e februari 1988 skriver vi nästa kapitel om byggnation i klubben. Nu är det dags att bygga ut omklädningsrummen till en rejäl klubbstuga. 300´000 kr kostar kalaset. Ove Larsson och Bo Nilsson är ansvariga byggherrar och invigning förrättas av fritidsnämndens ordf. Kjell Pettersson den 12:e november samma år.

1989 startar tjejerna i bygden en ridsektion i klubbens regi. Samma år utnämns Rudolf Nilsson till hedersmedlem. Under några år på nittiotalet jobbar vi ideellt med scen och tältresning på Hultsfredsfestivalen och klubben tjänar en bra slant.

1999 kommer nästa kapitel om utveckling i klubben, den livaktiga ridsektionen har förverkligat sin dröm. En ridbana står färdig i september och den invigs av klubbens ordf. Anna Karlsson, samtidigt får den namnet Bonnhöjden. Den 11:e juni arrangerades en jubileumsdag vid Ljungvallen. Vena musikkår stod för underhållningen samtidigt som en ny klubbfana hissades. Under dagen spelade bl.a. årets fotbollslag emot 1987 års succélag. Nu ser vi bara framåt mot nya projekt samt hoppas att IK Tuna Södra och dess klubbmedlemmar i fortsättningen vårdar denna klubb med vördnad in i ett nytt årtusende.

Skribent: Fredrik Svensson
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
IK Tuna Södra - Fotboll
Ishult
57091 Kristdala

Kontakt:
Tel: 0491440051
E-post: This is a mailto link

Se all info

Bollsponsorer

Bo & Suzanne Nilsson

Nils-Erik Karlsson

Berit Johansson

Fam Mikael Agebjörn

Fam Peter Nilsson

Jan Axelsson

 

Hindersponsorer

Fam Mikael Agebjörn